لوگو دکینگ وود
پروفیل چوب پلاست

روش نصب چوب پلاست های دکینگ وود

نصب صحیح چوب پلاست بسیار مهم و حیاتی می باشد و حتما باید طبق دستورالعمل روش نصب چوب پلاست های دکینگ وود و توسط افراد مجرب و حرفه ایی انجام شود. لطفا قبل از نصب چوب پلاست حتما فایل ضمیمه شده در این صفحه را با دقت مطالعه نموده و درصورت نیاز به مشاوره با تیم پشتیبانی دکینگ وود در تماس باشید.
رعایت چند نکته ی زیر در نصب چوب پلاست های دکینگ وود الزامی ست:
الف: رعایت درزانبساط انقباض دک های چوب پلاستیک دکینگ وود طبق دستورالعمل نصب
ب: حتی المقدور برای دک های کف چوب پلاستیک دکینگ وود از پروفیل های با طول 2متر و یا 3متر استفاده شود.
ج: نصب چوب پلاست حتما بوسیله ی کلیپس های دکینگ وود انجام شود و از کلیپس های متفرقه استفاده نشود.
د: حتما شبکه ی فلزی زیرسازی نصب چوب پلاست طبق دستورالعمل نصب دکینگ وود باشد.
و: ترجیحا 24تا48 ساعت قبل از نصب،چوب پلاست در فضای محل پروژه مستقر شود تا با اقلیم منطقه تطبیق پیدا کند (خصوصا در مناطق با رطوبت بالا مانند شمال ایران)

و: زیرسازی چوب پلاست های کف خیلی مهم است که 4تا5سانت بالاتر از سطح زمین قرار گیرد ( حدود 10سانت باید بین کف پوش و سطح زمین فاصله باشد)
ه: در محل تلاقی دو پروفیل چوب پلاست حتما باید از قوطی دوبل استفاده شود.
ی: در هنکام نصب چوب پلاست ها(مخصوصا دک های کف) پیچ نباید خیلی سفت شود و باید کمی لغزنده باشد.

1 / 5. 1