پروژه آقای پاکمهر

مشتریآقای پاک مهر
طراحدکینگ وود
متریالچوب پلاست، بتن، سنگ، قلوه سنگ و...
متراژ150 مترمربع
لوکیشنخرم آباد