پروژه آقای حدادی

 

مشتریآقای حدادی
طراحدکینگ وود
متریالچوب پلاست
متراژ30 مترمربع
لوکیشنتهران - شهریار