پروژه آقای حقیقی

 

مشتریآقای حقیقی
طراحدکینگ وود
متریالچوب پلاست، چمن مصنوعی و...
زیربنا180 مترمربع
لوکیشنتهران - لواسان