پروژه شرکت اُکالا

مشتریشرکت اُکالا
طراحدکینگ وود
متریالچوب پلاست، ترموود، چمن‌مصنوعی و...
متراژ30 مترمربع
لوکیشنتهران - مطهری