پروژه آقای نظری

 

مشتریآقای نظری
طراحدکینگ وود
متریالچوب پلاست، بتن، سنگ، چمن مصنوعی و...
متراژ250 مترمربع
لوکیشنتهران - پردیس