پروژه آقای صادقی

مشتریآقای صادقی
طراحدکینگ وود
متریالچوب پلاست، بتن، سنگ و...
متراژ250 مترمربع
لوکیشنتهران - دماوند