به سایت پروژه مراجعه کنید و درک دقیقی از محیط پروژه کسب کنید ، از کارفرمای  خود در مورد سبک زندگی و بودجه مورد علاقه خود در مورد نوع طراحی داخلی انتقادات لازم را کسب کنید. کارفرمایان و کارشناسان فنی و کارمندان نیازها را تعیین کرده و برآورد می کنند و محدودیت های کار و حریم خصوصی را برای افراد و بودجه ایجاد می کنند.